Αποκαθίσταται το αρχαίο θέατρο των Δελφών

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωσή του την άνοιξη του 2017

Αθήνα 
Κοντά στην αποκατάσταση βρίσκονται τα αναλήμματα, το κοίλο και οι ορθοστάτες της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου των Δελφών. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 1,7 εκατ. ευρώ και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωσή του την άνοιξη του 2017.

Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου -που θα υλοποιηθεί από την Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, απολογιστικά και με αυτεπιστασία- περιλαμβάνει:

  • Εργασίες πεδίου (ανασκαφικές διερευνήσεις στις απογυμνωμένες περιοχές του κοίλου και στην περιοχή περί το βόρειο ανάλημμα, απομάκρυνση επιχώσεων, τμηματικές ή συνολικές αποσυναρμολογήσεις νεότερων αργολιθοδομών, διαμορφώσεις, αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, επιχωματώσεις).
  • Μετακίνηση, μελέτη και αποτύπωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τα αναλήμματα, το κοίλο και την σκηνή, καθώς και ταύτιση και ένταξή τους στη σχεδιαστική αποκατάσταση του κοίλου.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του φακέλου του έργου (μελέτη εργοταξίου, γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη, επικαιροποίηση μελέτης σύνθεσης κονιαμάτων, ενεμάτων και τεχνητού λίθου, μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση των αναλημμάτων του θεάτρου, μελέτη συγκόλλησης αρχιτεκτονικών μελών, μελέτη απορροής όμβριων υδάτων θεάτρου και βόρειου πρανούς).
  • Προμήθεια νέων λίθων
  • Αποκατάσταση αναλημμάτων (παρόδων, πλευρικά και βόρειο ανάλημμα).
  • Αποκατάσταση του κοίλου (καθαιρέσεις σύγχρονων αργολιθοδομών, αποσυναρμολογήσεις, συγκολλήσεις, ανατάξεις, συμπληρώσεις με αρχαίο και νέο υλικό, διαμορφώσεις απογυμνωμένων περιοχών του κοίλου, συμπλήρωση διαζώματος, αποκατάσταση υπόβασης εδωλίων, συμπλήρωση πλακών επίστεψης ποδίου κάτω κοίλου, κάλυψη και επίχωση δυτικού αγωγού του κοίλου)
  • Αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας και καθαρισμός του περιμετρικού αγωγού.
  • Εργασίες αποστράγγισης στο θέατρο και το βόρειο πρανές του κοίλου.
Η σύμβαση μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Περιφέρειας υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου και αφού είχε προηγηθεί η ανάθεση της σχετικής μελέτης από το σωματείο «Διάζωμα» -στις 24 Μαρτίου 2011- στους μελετητές Ελένη Άννα Χλέπα και Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο.
Σύμφωνα με το Διάζωμα, η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τέλος, να σημειωθεί πως για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ήπιων επεμβάσεων, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει σειρά μελετών και εργασιών.ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το άλογο κοιμάται όρθιο!

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012,Φωτογραφίες :Άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας 2012