Αναδημοσίευση από την «Καθημερινή» της Τρίτης 29ης Οκτωβρίου 1940: Το στιλέτον

του Γεωργίου Βλάχου 
πηγή:  ppol.gr
Τν πόλεμον ατν δν τν ζητήσαμεν, δν τν προεκαλέσαμεν, δν τν θελήσαμεν. Μς πεβλήθη. Μς πεβλήθη κατ τν χυδαιότερον, κατ τν σκαιότερον τρόπον. μα μειναν ο προπηλακισμο ναπάντητοι, μα κούσθησαν μ σιωπηλν πάθειαν α προκλήσεις, μα κατεβλήθη προσπάθεια πως γνοηθ κα ατ ταυτότης τν γενναίων ο ποοι πνιξαν γκυροβολημενην τν «λλην», ες τ τέλος, πειδ φόβος πρχε μ α βρεις, α συκοφαντίαι κα ο πνιγμο δν χρησιμεύσουν κα δν γίνη πόλεμος, κατέφθασε χθς κ. Γκράτσι ες τν οκον το Πρωθυπουργο τς λλάδος, ες τς τρες τ πρωί, κα το ζήτησε, προχείρως, τν δειαν ν μς καταλάβη. Τν δειαν ν καταλάβη τν Κέρκυραν, τν πειρον, τν Κρήτην, τν Πειραι, κάτι «στρατηγικ σημεα», χρήσιμα ες τος ταλούς. Κα ταν κα ες ατ τ αθαδες ατημά του δν δόθη μέσως πάντησις, μέσως δήλωσεν τι μετ ρας τρες ο ταλο θ εσέβαλλον ες τ δαφός μας.


-Τότε ποτελε κήρυξιν πολέμου τ διάβημά σας;


πρεσβευτς δν πήντησεν, λλ περ τ ξημερώματα -μετ ρας χι κν τρες λλ δύο- πήντησαν π ξηρς κα έρος ο ταλοί. πάνω, δι τν συνόρων τς ποδούλου των λβανίας, πεχείρησαν ν προσβάλουν τς θέσεις μας. δ, φθασαν μ τ εροπλάνα των κα τς βόμβας των κα κτύπησαν τς Πάτρας, τν Κόρινθον, τ Τατόι. Διατί;... Διότι κατ βάθος εναι μωροί. Διότι, χοντες νάγκην ν νικήσουν ες ατν τουλάχιστον τν πόλεμον κάτι, πίστευσαν τι δ, ες τν λλάδα, θ τος δοθ εκολος νίκη, κα τι δ θ συναντήσουν νθρώπους ο ποοι θ τακτοποιήσουν μ τος ριθμος τν τιμν των κα θ μετρήσουν τ σα χουν πυροβόλα κα εροπλάνα κα ρματα μάχης καί, μα πεισθον τι δν χουν οδ τ δέκατον κείνων τ ποα διαθέτουν ο ταλοί, θ παραδώσουν τν γν των ες τος στρατος των μαχητ κα μαχητ τς παρειάς των ες τος κόλαφους των.


λλ διατ πρν δ κινηθ πρς τν πρωθυπουργικν οκον φαιδρότατος ντιπρόσωπός των κα κινηθ κε ες τν πειρον στρατός των, δν ρριπτον ν πρόχειρον βλέμμα ες τν λληνικν στορίαν;... Πότε λλς παρεδόθη μαχητί; Πότε νικήθη πρν ποτίση τ χμα της μ τν τελευταίαν ρανίδα το αματός της; Ες ποίαν στιγμν καμε λογαριασμος τν δυνάμεών της πρς τς δυνάμεις το ντιπάλου της, δι ν μάθη πειτα ν χη τν δυνατότητα ν περασπίση τν τιμήν της; Κράτος μικρν μ στορίαν μεγίστην, μήτηρ θηλάσασα τν φήλιον, φάρος λαμπροτάτου φωτός, λλάς, καταυγάσασα τος αἰῶνας, δωσεν ες λην τν νθρωπότητα χι μόνον τν ζωήν, τ φς, τν πολιτισμόν, τ γράμματα κα τς τέχνας, λλ κα τ παράδειγμα τς ατοθυσίας κα το ρωισμο, τν Σαλαμνα, τς Θερμοπύλας, τ Ζάλογγον, τ Σολι, τ Μεσολόγγι...


Κληρονόμοι πλούτου τόσον μεγάλου, βαρες π τν φόρτον τόσων θρύλων κα τόσων παραδόσεων, πς μς φαντάσθησαν τώρα κύπτοντας μπρς ες τ κατάστιχα τν πετρελαίων κα τς βενζίνης κα τν μηχανοκίνητων μονάδων κα ποφασίζοντας ν παραδώσωμεν τν στορίαν μας ες τος ριθμος κα ες τ πετρέλαια τν τιμήν μας;...


Θ ποθάνωμεν λοι. Χωρς ν πρέπη, χωρς ν τ θέλωμεν. Διότι ταν πόλεμος ξερράγη, ταν ο σχυρο συνεπλάκησαν, προσεπαθήσαμεν παντ τρόπ ν χωμεν τν πτωχήν μας ετυχίαν ες μίαν γωνίαν πυρόβλητον κα τιμίαν. Δν εχομεν χθρότητας, δν εχομεν μίση.


θελήσαμεν ν μείνωμεν ξω του γνος τν λλων, πιβάλλοντες σιωπν κα ες ατος τος παλμος τς καρδίας μας. Δν προεκαλέσαμεν κανένα, δν πατήσαμεν κανένα, δν θελήσαμεν οδ στόχοι πονοιν ν πάρξωμεν πέναντι οδενός. λλ᾿ λλως δοξεν ες τν Μοραν κα ες τος αωνίους Βρούτους ατς τς γς. κε ες τν γωνίαν που λπίζαμεν τι δν θ μς φθάσουν α σφαραι κα τ θραύσματα τν βίδων, παρουσιάσθη ξαφνικ τ στιλέτον.


Θ τ ποδεχθμεν -τ πεδέχθημεν δη- μ τ μέτωπον ψηλά, μ τ στθος προτεταμένον, μ τς χείρας νόπλους, μ κάτι νώτερον π τν χάλυβα, τ εροπλάνα κα τ πετρέλαιον: μ τ θάρρος κα μ τ πτερ τς ψυχς.


Θ ποθάνωμεν λοι, χωρς ν πρέπη κα χωρς ν τ θέλωμεν. Κα ν ο ταλο κατορθώσουν ν νικήσουν να λαν ποος χει ποφασίσει ν ποθάνη, , τότε θ εναι π αώνων πρώτη μεγάλη κα παράδοξος νίκη των. λλ᾿ ατ δν θ συμβ. λλς θ νικήση, θ νικήση ατοθυσία, τ θάρρος, δέα -κα τ στιλέτον θ ττηθ.Ο Γεώργιος Βλάχος (1886-1951) ήταν εκδότης και συγγραφέας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το άλογο κοιμάται όρθιο!

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012,Φωτογραφίες :Άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας 2012