Ένα αθησαύριστο εκλογικό χρονογράφημα


Από τους Λέσβιους χρονογράφους γνωστός είναι μόνο ο Μυριβήλης κι αυτός περισσότερο ως λογοτέχνης. Όμως από το 1909, που τυπώθηκε η πρώτη εφημερίδα στο νησί, η Σάλπιγξ, μέχρι και σήμερα, οι εφημερίδες δημοσιεύουν συνεχώς χρονογραφήματα. Την περίοδο 1910 – 1932, κατά την οποία αναπτύσσεται η πνευματική πολιτιστική κίνηση της Λεσβιακής Άνοιξης, τα χρονογραφήματα είναι απ' τα αγαπητά αναγνώσματα των αναγνωστών. Γι' αυτό οι εφημερίδες τα δημοσιεύουν σχεδόν κάθε μέρα και μερικές φορές δύο στο ίδιο φύλλο.

Ένας σημαντικός χρονογράφος της Λέσβου είναι ο Τέρπανδρος Αναστασιάδης. Ήταν διευθυντής της εφημερίδας Ο Δημοκράτης, η οποία εκδίδεται συνεχώς από τις 5 Αυγούστου 1928 μέχρι και σήμερα. Κατά τον Γιώργο Βαλέτα το «χρονογράφημα του Αναστασιάδη είχε την ιδιομορφία της προσωπικότητάς του. Ευγένεια, χάρη, απλότητα, ανθρωπιά, ένα ύφος που θα μπορούσαμε να το πούμε εσωτερικό». Με την περιγραφή του «δημιουργούσε ατμόσφαιρα στοχασμού και ποίησης».

Στις 7 Οκτωβρίου 1932 δημοσιεύει το χρονογράφημα «Ο βέβαιος βουλευτής». Έχουν προηγηθεί οι εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου. Ο υποψήφιος, κατά τον εαυτό του «βέβαιος βουλευτής», παροτρύνεται από τους κομματάρχες του και τυπώνει χιλιάδες ψηφοδέλτια. Το σατιρικό πνεύμα του Αναστασιάδη μετατρέπει την εκλογική αποτυχία σε…συγγραφικό έργο.
Αριστείδης Καλάργαλης

Ο βέβαιος βουλευτής του Τέρπανδρου Αναστασιάδη

Εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν στις «χαρτορίχτρες», που παραδέχονται ως αλάνθαστα τα προμαντεύματά των, το ακόλουθον γεγονός θα τους κάμει νʼ αναθεωρήσουν τας πεποιθήσεις των.

Δεν γνωρίζω αν θα καταλήξουν στην παντελή άρνησην της μαντικής δυνάμεως της χαρτορίχτρας. Η αυταπάτη είναι ένα πολύτιμον εφόδιον δια την ζωήν.

Και υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς αυτήν, ίσως δεν θα ημπορούσαν να υποφέρουν την ζωήν.

Πιστεύω ως εκ τούτου ότι μόνον μείωσην ίσως θα υποστεί η εκτίμησις των προς τα προμαντεύματα της χαρτορίχτρας.

Το γεγονός ανάγεται στον τελευταίο εκλογικό αγώνα.

Κάποιος των υποψηφίων εδώ, είχε μεν πολλαπλάς διαβεβαιώσεις εκ μέρους των «πολυπληθών φίλων του» ότι ήτο βέβαιος βουλευτής, διότι το όνομά του παντού εύρισκε «καλήν υποδοχήν», αλλά… εκλογή είναι αυτή, απρόοπτα υπάρχουν και ό,τι παρουσιάζεται σήμερα ως ευμενές, ημπορεί αύριον να μεταβληθεί ως δυσμενές.

Ο κύκλος των οπαδών και θαυμαστών του είχε σαρώσει τα αντίθετα ρεύματα. Αι ακροπόλεις των αντιπάλων έπιπτον συνεχώς η μία κατόπιν της άλλης, διʼ εντέχνου πολιορκίας «των επιτελών» ενισχυμένης φυσικά από αφθονίαν πολεμοφοδίων τα οποία παρείχε ο ευτυχής υποψήφιος.

- Η Άντισσα; Πώς την βλέπετε την Άντισσα*;

- Θρίαμβος! Ζήτημα αν θα πάρει άλλος καμίαν ψήφον!

Αλήθεια, θα χρειασθούν μερικά πολεμοφόδια ακόμα. Η νίκη ανήκει εις εκείνον που θα έχει ένα φυσέκι ακόμη, όταν οι άλλοι δεν θα έχουν κανένα.

Και ο άνθρωπος διά να στερεώσει την νίκην, πολύ προθύμως εδέχετο να έχουν τα ιδικά του στρατεύματα πολλά φυσέκια αντί ενός, όταν οι άλλοι δεν θα είχαν κανένα!...

- Ψηφοδέλτια! Τυπώστε κι άλλα ψηφοδέλτια. Ανάρπαστα γίνονται τα ευλογημένα. Τέτοιο ρεύμα δηλαδή δεν μετάγινε!...

Εκατόν πενήντα χιλιάδες ψηφοδέλτια είχαν μοιρασθεί και αναζητούντο και άλλα.

Αγρία πιένα στο ταμείο του!...

Όλα καλά, όλα περίφημα, αλλά ήθελε να συμβουλευθεί και τη μοίρα.

Ήταν εξυπνάδα της χαρτορίχτρας, ήταν σχέδιο των «επιτελών»; Δεν γνωρίζομεν.

Το γεγονός είναι ότι η χαρτορίχτρα του είπε καθαρά, διαβάζοντάς το φυσικά στα χαρτιά, ότι «μια μεγάλη επιτυχία τον αναμένει».

Προσέθεσεν ότι «του ανοίγεται ταξίδι» και ότι «θα μπει σʼ ένα μεγάλο επίσημο κτίριο για μια σπουδαία υπόθεση»...

Ο υποψήφιος σκέφθηκε: «Μεγάλο επίσημο κτίριο» δηλαδή η Βουλή! «Σπουδαία υπόθεση»... Υπάρχει σπουδαιοτέρα υπόθεσις απʼ τον να σώσει κανείς την Ελλάδα;

«Του ανοίγεται ταξίδι». Δηλαδή θα πάει στας Αθήνας...

Έφυγε καταχαρούμενος και χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό, διακήρυξεν ότι θεωρεί τον εαυτό του βέβαιον βουλευτήν.

- Κι ήταν ανάγκη να συμβουλευθείς τη χαρτορίχτρα;

Το πράγμα είναι ολοφάνερο, του είπαν οι επιτελείς.

Αλλά, τα πολεμοφόδια έχουν κυρίως σημασίαν!...

Και έδωκε και έδωκε διά να εξυπνήσει την επαύριον των εκλογών με 160 κάπου ή 180 σταυρούς!

- Δηλαδή, μου έλεγε προχθές, το ανεξήγητο είναι, τι διάβολο έγιναν τα ψηφοδέλτια! Εκατόν πενήντα χιλιάδες πρώτη εκτύπωσις. Εξηντλήθη και έκαμα δευτέραν και τρίτην ανατύπωσιν!... Τι φρονείς εσύ!

- Φρονώ -του είπα- ότι το εκλογικόν σου έργον έτυχε μεν ενθουσιώδους υποδοχής εκ μέρους του κοινού -αφού έγινε και δευτέρα και τρίτη ανατύπωσις- αλλά όλα τα κέρδη σου τα 'φαγε ο εκδοτικός οίκος που τα εξετύπωσε.

Αλλά δεν βαριέσαι! Σου μένει η δόξα.

Κανένας συγγραφεύς στην Ελλάδα, δεν εκυκλοφόρησε το έργον του σε τόσες χιλιάδες αντίτυπα!...* κωμόπολη της Λέσβου
Η ΑΥΓΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το άλογο κοιμάται όρθιο!

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012,Φωτογραφίες :Άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας 2012