Οι τελευταίες πολιτικοοικονομικές και άλλες εξελίξεις μέσω των αριθμών


Οι μαθητές του Πυθαγόρα, θεωρούσαν ότι η ουσία του σύμπαντος είναι οι αριθμοί και ότι όλα εντός και εκτός αυτού είναι δυνατόν να εκφρασθούν μέσω σχέσεων μεταξύ των αριθμών. Η πεποίθηση των πυθαγορείων, ότι τα πάντα εκφράζονται και ερμηνεύονται διά των αριθμών, αποδεικνύεται και από τη ρήση τους «το γάρ σοφότατον των όντων εστίν ο αριθμός».

Οι πυθαγόρειοι, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων και άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι, ήσαν πεπεισμένοι ότι ο κόσμος έχει κτισθεί από κάποιους νόμους, οι οποίοι βασίζονται στους αριθμούς. Κατά τους πυθαγορείους, τα πάντα εις το σύμπαν είναι αριθμοί, επομένως και τα γράμματα τα οποία συνθέτουν τις λέξεις, αντιστοιχούν σε αριθμούς. Έτσι λοιπόν, οι πυθαγόρειοι είχαν δώσει αριθμητικές αξίες ακόμη και στα ονόματα των θεών.

Εφόσον σε κάθε λέξη, φράση η πρόταση, αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός, ο γνωστός μας λεξάριθμος, δύο λέξεις ή φράσεις, οι οποίες έχουν το ίδιο αριθμητικό άθροισμα, δημιουργούν το φαινόμενο της ισοψηφίας, της οποίας το ουσιαστικό νόημα είναι η βάση, όσον αφορά την αναζήτηση και την εύρεση των βαθύτερων σχέσεων μεταξύ διαφόρων εννοιών, οι οποίες απαιτούνται για τη διερεύνηση των εννοιολογικών σχέσεων μεταξύ των αιωνίων και αφθάρτων ιδεών, που εκφράζονται από αυτές.

Η αριθμητική αντιστοιχία των γραμμάτων και των αριθμών είναι μονοσήμαντη. Αυτό σημαίνει, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ένα προς ένα και επί συνάρτηση, η οποία σε κάθε γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, αντιστοιχεί σε ένα και μοναδικό φυσικό αριθμό. Αυτή η αντιστοιχία γραμμάτων και αριθμών, περιγράφεται από τη φράση ελληνικό αλφαριθμητικό σύστημα.

Είναι άγνωστο το πότε ακριβώς δημιουργήθηκε το ελληνικό αλφαριθμητικό σύστημα αλλά πιστεύεται ότι αυτό έχει δοθεί αρκετά έτη πριν από την εποχή του μύστη Πυθαγόρα, ο οποίος έζησε από το 580 έως και το 496 π.Χ.. Το σύστημα αυτό, δεν αποτελείται από τα γνωστά μας 24, αλλά από 27 σύμβολα και έχει ως εξής:

Ο πίνακας της αντιστοιχίας των 27 ελληνικών γραμμάτων και αριθμών
Α = 1 Ι = 10 Ρ = 100
Β = 2 Κ = 20 Σ = 200
Γ = 3 Λ = 30 Τ = 300
Δ = 4 Μ = 40 Υ = 400
Ε = 5 Ν = 50 Φ = 500
F = 6 Ξ = 60 Χ = 600
Ζ = 7 Ο = 70 Ψ = 700
Η = 8 Π = 80 Ω = 800
Θ = 9 Q = 90 ת = 900

Μετά από πολυετείς έρευνες που έχουν αρχίσει από το έτος 1970, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η ελληνική γλώσσα έχει μαθηματική δομή και ότι ίσως να έχει και κάποιες άλλες ιδιότητες, δηλαδή να μπορεί να γνωρίζει και την ροή των γεγονότων.

Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι οι αριθμοί των σχετικών λέξεων και φράσεων έχουν γνώση όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας με εκπληκτική ακρίβεια. Γνωρίζουμε ότι η στρογγυλοποίηση μεταξύ του ευρώ και των δραχμών, είναι ο αριθμός 341. Όμως, το αρκετά ενδιαφέρον και εντυπωσιακό φαινόμενο που παρατηρείται εδώ, είναι ότι η λέξη οικονομία, το ακρωνύμιο ΑΤΜ, καθώς και η φράση η εμπορική, έχουν ως λεξάριθμο, τον αριθμό 341. Ακόμη, ο αριθμός που παίρνουμε από το άθροισμα των αριθμών 3, 4 και 1, ισούται με τον αριθμό 8, ενώ εάν προσθέσουμε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε όλα τα νομίσματα (κέρματα και χαρτονομίσματα του ευρώ), με έκπληξη θα λάβουμε ως άθροισμα τον αριθμό 888,88.

Πράγματι, έχουμε:
Για τα 8 κέρματα: 0,01 + 0,02 + 0,05 + 0,10 + 0,20 + 0,50 + 1,00 + 2,00 = 3,88 ευρώ, ενώ για τα 7 χαρτονομίσματα 5,00 + 10,00 + 20,00 + 50,00 + 100,00 + 200,00 + 500,00 = 885,00 και επομένως το γενικόν σύνολον θα είναι 885,00 + 3,88 = 888,88 ευρώ !!! Αποδείξαμε λοιπόν ότι για μία ακόμη φορά, η πυθαγόρειος αριθμοσοφία προέβλεψε επιτυχώς ότι το νέον Ελληνικόν νόμισμα που καλείται ευρώ, θα έχει τέτοιες υποδιαιρέσεις, ούτως ώστε να φαίνεται η σχέση του αριθμού της οικονομίας (8) με αυτό.

Ακόμη, ισχύει η ισότητα:

Το νέον ελληνικόν νόμισμα = ευρώ = 1305
Το ΑΤΜ είναι η μηχανή που χρησιμοποιείται για την ανάληψη ή την κατάθεση χρημάτων, ή ακόμη και για διάφορες άλλες τραπεζικές συναλλαγές. Προσθέτοντας τους αριθμούς των γραμμάτων από τα οποία αποτελείται, παίρνουμε τον αριθμό 341, αριθμός που είναι σχετικός με την οικονομία, διότι εκφράζει τη στρογγυλοποίηση μεταξύ του ενός ευρώ και των δραχμών που αντιστοιχούν σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι ο αριθμός της λέξεως οικονομία είναι 341, ο ίδιος αριθμός που αντιστοιχεί και στο άθροισμα των γραμμάτων της φράσεως η εμπορική, διότι από την εμπορική δραστηριότητα των ανθρώπων καθορίζεται και διαμορφώνεται η οικονομία. Βεβαίως, τα χρήματα που παίρνουμε από τα ΑΤΜ, είναι ευρώ και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τρία γράμματα που συνθέτουν το ακρωνύμιο ΑΤΜ βρίσκονται και εις την λέξη ταμείον, και βεβαίως έχουν συνολική αριθμητική αξία (λεξάριθμο) που σχετίζεται με τη στρογγυλοποιημένη αντιστοιχία μεταξύ ευρώ και δραχμών (1 ευρώ = 341 δρχ.).

Έχουμε:

Η εμπορική = οικονομία = ΑΤΜ = 341
Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε βαρεθεί να ακούμε τις λέξεις κρίση και μνημόνιο. Όμως, πόσοι γνωρίζουν ότι αυτές οι λέξεις έχουν τον ίδιο αριθμό; Ακόμη και η λέξη επιβλαβής, έχει το ίδιο άθροισμα με τις δύο προηγούμενες που αναφέραμε, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μνημόνιο και η κρίση, έχουν παίξει και θα συνεχίσουν να παίζουν αρνητικό ρόλο για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας, αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες. Το γεγονός, ότι οι λεξάριθμοι γνωρίζουν την ταυτόχρονη αναφορά των τριών αυτών λέξεων, αλλά και την κοινή τους εννοιολογική σημασία, είναι εντυπωσιακό. Αυτό, φαίνεται να αποτελεί μία ακόμη ένδειξη για την ικανότητα που έχει ο λόγος να ερμηνεύει μέσα από τους αριθμούς την ροή των γεγονότων.

Είναι γεγονός, ότι:
Κρίση = μνημόνιο = επιβλαβής = 338
Η προηγούμενη ισοψηφία, αφορά λέξεις οι οποίες είναι άμεσα σχετιζόμενες και αναφέρονται στη νέα ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μια διάλεκτος της ελληνικής γλώσσης. Προσθέτοντας το ανάλογο άρθρο και το γράμμα ν στη λέξη μνημόνιο, παίρνουμε τη φράση το μνημόνιον, η οποία ισοψηφεί με τη φράση ελληνική οικονομική ομηρία. Το γεγονός αυτό, δηλώνει ότι το μνημόνιο αποτελεί μία οικονομική ομηρία για την Ελλάδα και αυτοί που το υπέγραψαν φέρουν τεράστιες ευθύνες για το μέλλον της χώρας μας.

Το μνημόνιο = Ελληνική οικονομική ομηρία = 758
Την άνοιξη του 2010, ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου, υπέγραψε το μνημόνιο βάζοντας την Ελλάδα στο διεθνές νομισματικό ταμείο. Το γεγονός αυτό, δεν είναι άγνωστο από τους λεξαρίθμους, διότι εάν υπολογίσουμε τους αριθμούς των σχετικών φράσεων που περιγράφουν τα συγκεκριμένα γεγονότα, θα ανακαλύψουμε την εκπληκτική ισοψηφία που ακολουθεί και αποδεικνύει ότι ο λόγος γνωρίζει, ότι το μνημόνιον υπεγράφη από τον κ. Γεώργιο Παπανδρέου.

Είναι γεγονός:

Ο Γεώργιος Παπανδρέου = 2052
Υπέγραψε το μνημόνιον = 2052
Εξετάζοντας τώρα τον αριθμό της λέξεως αντιμνημόνιον, διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι είναι ο ίδιος με τον αριθμό της λέξεως χρήμα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι εάν η χώρα μας δεν είχε εισέλθει στη διαδικασία του μνημονίου, τώρα η οικονομική κατάσταση όλων μας θα ήταν καλύτερη.

Αντιμνημόνιον = χρήμα = 749
Το έτος 2009, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Κωνσταντίνος Καραμανλής, προσπάθησε να επιτύχει συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία όχι μόνο θα έκανε την Ελλάδα μία ανεξάρτητη χώρα ενεργειακά, αλλά θα έλυνε και το πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Όπως αποκαλύφθηκε από την τηλεόραση, αλλά και από το περιοδικό επίκαιρα, υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το οποίο είχε την επωνυμία σχέδιο Πυθία 1. Δεν είναι άλλωστε τυχαία και η καύση της ελληνικής επικράτειας τον Αύγουστο του 2007 λίγο πριν από τις εκλογές που είχαν γίνει τότε. Παρότι εκείνοι που είχαν σχεδιάσει τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο τους, ο Έλλην λόγος μέσω των λεξαρίθμων γνωρίζει με ακρίβεια αυτή την αποτυχημένη ενέργεια ακόμη και σαν μία σκεπτομορφή που δεν υλοποιήθηκε.

Με το σχέδιον Πυθία = Η δολοφονία του Κ. Καραμανλή = 1854
Όλες αυτές οι προσπάθειες των εχθρών των Ελλήνων, αποσκοπούσαν στη ματαίωση των συμφωνιών του κ. Καραμανλή και του Πούτιν, οι οποίες θα έβαζαν τη χώρα μας σε μία άλλη πολιτική και οικονομική τροχιά. Δυστυχώς, δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2009, ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος τόνιζε τότε, ότι λεφτά υπάρχουν, χωρίς να λέει πού υπάρχουν και με ποιο τρόπο θα τα εξοικονομούσε. Έτσι, έδωσε το πράσινο φως για την πολιτική και οικονομική του υποδούλωση. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού ψήφισε την καταδίκη του και δύο χρόνια αργότερα, αντιλαμβανόμενος το μεγάλο λάθος που είχε κάνει, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα με το κοινό των αγανακτισμένων, το οποίο συχνά πολιορκούσε τη βουλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, είχε προσπαθήσει να επιτύχει πολιτικές και οικονομικές συμφωνίες με τη Ρωσία και αυτό δεν είναι άγνωστο από τον Έλληνα λόγον, ο οποίος μέσα από τις εξαιρετικές ισοψηφίες, αποδεικνύει ότι η Ρωσία θα έδινε τα χρήματα με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο και με πολύ ευνοϊκότερους όρους απ’ ότι δανειστήκαμε από την τρόικα, τα οποία θα μας έβγαζαν από το οικονομικό τέλμα και η οικονομική ζωή του τόπου μας θα ήταν αρκετά διαφορετική απ’ ότι είναι τώρα.

Το αντιμνημόνιον = η Ρωσία = το χρήμα = 1119
Οι αρκετά καλές σχέσεις που είχε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, θα εξασφάλιζαν μια σταθερή πολιτική και οικονομική συμμαχία με τη χώρα μας, η οποία θα αποτελούσε εγγύηση για το μέλλον. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός, ότι οι φράσεις ελληνική συμμαχία και ελληνικό πεπρωμένο έχουν το ίδιο αριθμητικό άθροισμα με το όνομα Βλάντιμιρ Πούτιν. Ακόμη, ο αριθμός της σχετικής ισοψηφίας δεν είναι τυχαίος, διότι εκφράζει και το έτος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως.

Πράγματι;

Βλάντιμιρ Πούτιν = Ελληνική συμμαχία = Ελληνικό πεπρωμένο = 1453
Το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2011, η κυβέρνηση του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, τα οποία τελικά εξασφάλισαν την πέμπτη δόση από την τρόικα. Άραγε πόσο τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός, ότι οι αριθμοί των φράσεων τα νέα μέτρα και η πέμπτη δόση, καθώς και της λέξεως τάρταρα είναι οι ίδιοι;

Τα νέα μέτρα = η πέμπτη δόση = τάρταρα = 803
Ακόμη, θα παρατηρήσουμε ότι το άθροισμα των αριθμών 8, 0 και 3 που αντιστοιχεί στην προηγούμενη ισοψηφία δεν είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός, αλλά ο αριθμός 11, δηλαδή τα δύο τελευταία ψηφία του έτους 2011.

Πράγματι:

8 + 0 + 3 = 11
Επειδή οι λέξεις που αποτελούν τη φράση νέα μέτρα, παράγουν με αναγραμματισμό τις λέξεις ένα τέρμα, το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός θα απαιτήσει να τερματιστούν τα μέτρα οποία του επιδεινώνουν και του στερούν τη μελλοντική του ζωή, αλλά και τη ζωή των παιδιών του, φαίνεται από την ισοψηφία που ακολουθεί:

Νέα μέτρα = ένα τέρμα = 502
Το φθινόπωρο του 2011, άρχισε να γίνεται λόγος για την έκτη δόση. Υπολογίζοντας τον αριθμό της σχετικής φράσεως, ανακαλύπτουμε ότι είναι ο ίδιος με τον αριθμό των λέξεων επιτόκιον και του ονόματος Τρισέ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και είχε τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των επιτοκίων. Ακόμη, το γεγονός της ταυτόχρονης αναχωρήσεως που Τρισέ από τη θέση του διοικητή της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και της αναφοράς για την καταβολή της έκτης δόσεως προς τη χώρα μας, τονίζεται από την ισοψηφία μεταξύ τους. Οι λεξάριθμοι, γνωρίζουν τα όσα προαναφέραμε μέσω της ισοψηφίας:

Τρισέ = επιτόκιον = έκτη δόση = 615
Επιπλέον, το άθροισμα των αριθμών 6, 1 και 5, είναι ο αριθμός 12, από τον οποίο με το άθροισμα των ψηφίων του προκύπτει ο αριθμός 3, που υποδεικνύει τον αριθμό των σχημάτων που αντιστοιχούν στο σύμβολο του επιτοκίου (%) αλλά και στους δώδεκα μήνες που έχει το ένα έτος, το οποίο σχετίζεται με τον υπολογισμό των τόκων.

Πράγματι:

6 + 1 + 5 = 12 => 1 + 2 = 3
Εάν σχηματίσουμε τη γενική πτώση της φράσεως έκτη δόση, θα λάβουμε το ίδιο άθροισμα που αντιστοιχεί στους αριθμούς των λέξεων της φράσεως η χρεοκοπία της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, το γεγονός ότι οι λεξάριθμοι γνωρίζουν, ότι όταν θα γίνεται λόγος περί της έκτης δόσεως, θα συζητείται και το ενδεχόμενο της πιθανής χρεοκοπίας της Ελλάδος.

Έκτης δόσεως = η χρεοκοπία της Ελλάδος = 1812
Το τελευταίο τρίμηνο του 2011, γίνεται λόγος για το κούρεμα του δημοσίου χρέους, που κάποιοι έλεγαν ότι θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και το 60%. Το γεγονός ότι το λεξαριθμικό άθροισμα της φράσεως κούρεμα χρέους, είναι ο αριθμός 2011, δηλώνει την άμεση αριθμητική σχέση με τον αριθμό που εκφράζει τη χρονολογία κατά την οποία κάποιοι διαπραγματεύονται από το γεγονός. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που ακόμη και ο πληθυντικός της λέξεως συμφωνία (συμφωνίαι) έχει λεξάριθμο τον αριθμό 2011, διότι οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί προσπαθούσαν να συμφωνήσουν όσον αφορά το ποσοστό του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Ακόμη, λόγω της οικονομικής κρίσης, αρκετοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνία για θέματα σχετικά με οικονομικές συναλλαγές. Επίσης, το άθροισμα των φράσεων πανικός εις το σύνταγμα, καθώς και η διέξοδος εις το σύνταγμα, είναι ο αριθμός 2011, φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τον αριθμό που εκφράζει το έτος της χρονολογίας κατά την οποία διαδραματίζονται τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Κούρεμα χρέους = συμφωνίαι = 2011
Πανικός εις το σύνταγμα = Η διέξοδος εις το σύνταγμα = 2011
Η ημερομηνία που είχε επιλεγεί για την απόφαση του ποσοστού κατά το οποίον θα γίνει το κούρεμα του δημοσίου ελληνικού χρέους, ήταν η 26/10/2011. Αυτή η ημερομηνία, ήταν η τελική χρονική στιγμή για την οποία θα αποφασιζόταν το κούρεμα του ελληνικού χρέους, ενώ υπήρχε το ενδεχόμενο να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Την 25/11/2011, μετά από προσπάθειες για την εύρεση μιας λεξαριθμικής ισοψηφίας, που αφορά την ημερομηνία που θα αποφασιστεί το κούρεμα, η 26/10/2011 απορρίφθηκε και δόθηκε η 30/10/2011 ως την ημερομηνία που θα ληφθεί η κρίσιμη τελική απόφαση για την ελληνική οικονομία. Τέσσερα μηνύματα που εστάλησαν σε ισάριθμους φίλους, μπορούν να αποδείξουν ότι η πρόβλεψη αυτή είχε γίνει πριν από την 26/10/2011. Παρότι δεν επαληθεύτηκε κατά 100% όσον αφορά την ημερομηνία της αποφάσεως για το κούρεμα, επαληθεύτηκε πλήρως όσον αφορά το ποσοστό του κουρέματος.

Η ισοψηφία αυτή ήταν:
Η τριακοστή Οκτωβρίου μηνός δύο χιλιάδες ένδεκα = 4576
Το κούρεμα του δημοσίου ελληνικού χρέους = 4576
Η μείωσις χρέους θα είναι κατά πενήντα τοις εκατόν = 4576
Ας αφήσουμε όμως τις πολιτικές εξελίξεις να ρέουν και ας παρακολουθήσουμε κάποια γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και με ουράνια φαινόμενα. Στις 11 Μαρτίου του 2011, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους καταγεγραμμένους σεισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η σεισμική δόνηση μεγέθους 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν η τέταρτη ισχυρότερη στην ιστορία και είχε σαν αποτέλεσμα ακόμη και την ραδιενεργό διαρροή από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, επαναφέροντας στη μνήμη μας τα τρομερά γεγονότα του Τσερνομπίλ που έλαβαν χώρα στις 26 Απριλίου 1986. Το γεγονός, ότι το λεξαριθμικό άθροισμα των φράσεων που περιγράφουν τις φράσεις με την ημερομηνία και την ένταση της σεισμικής δονήσεως είναι το ίδιο, είναι ενδιαφέρον. Μάλιστα, είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο δύο ημέρες πριν δοθεί επισήμως ότι η ένταση του σεισμού ήταν ακριβώς 9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Πράγματι:
Η ενδεκάτη Μαρτίου δύο χιλιάδες ένδεκα = 2741
Εννιά Ρίχτερ στην Ιαπωνία = 2741
Τον Αύγουστο του 2011, ο συγγραφέας είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο μία πρόβλεψη ότι μετά την 20η Σεπτεμβρίου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πληγεί η Τουρκία από σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ. Επίσης, είχε δώσει άλλα πέντε σημεία, στα οποία υπήρχε πιθανότητα να εκδηλωθούν μεγάλοι σεισμοί. Ένα από αυτά ήταν και η Νότιος Αμερική, στην οποία έγινε σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ, αλλά πριν από την ημερομηνία της 20ης Σεπτεμβρίου. Η ισοψηφία που περιγράφει τη σεισμική δόνηση της εντάσεως των 7,3 Ρίχτερ στην Τουρκία, είναι αυτή που ακολουθεί, η οποία συσχετίζει την ένταση του σεισμού με την ημερομηνία και τη χώρα που αυτός εκδηλώθηκε.

Σεισμός επτά κόμμα τρία Ρίχτερ πλήττει την Τουρκίαν = 4850
Η εικοστή τρίτη ημέρα δεκάτου μηνός του δύο χιλιάδες ένδεκα = 4850
Ο σεισμός αυτός, συνέβη κατά την διάρκεια μιας κλιμακούμενες εντάσεως μεταξύ των Κούρδων και των Τούρκων. Δεν είναι τυχαίον, ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην πόλη Βαν, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το ομώνυμο σύστημα προβλέψεων των σεισμικών φαινομένων και μάλιστα αυτό περιγράφεται από το ακρωνύμιο βαν από τα αρχικά των ονομάτων των σεισμολόγων Βαρώτσος, Αλεξόπουλος και Νομικός. Οι λεξάριθμοι, τονίζουν ότι η ίδρυση του κουρδικού κράτους θα είναι η αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας, ενώ φαίνεται ότι αυτή θα συμβεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων του Σερν, με τον οποίον οι φυσικοί αναζητούν το σωματίδιον του Θεού (μποζόνιον Χιγκς). Αδρόνια, ονομάζονται τα σωματίδια που αποτελούνται μόνον από κουάρκ, ενώ τα δύο από 6 κουάρκ (up quark, down quark) είναι τα σωματίδια που συνθέτουν το πρωτόνιο και το νετρόνιο, καθώς και άλλα βαρύτερα σωματίδια.

Ίδρυσις Κουρδικού κράτους = Η αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας = 3109
Ο επιταχυντής αδρονίων = Το σωματίδιον του Θεού = 3109
Ας έλθουμε τώρα σε δύο σημαντικά ουράνια φαινόμενα. Το πρώτο από αυτά, αφορά την προσέγγιση του κομήτη Ελένιν προς τον πλανήτη μας, ενώ το δεύτερο την προσέγγιση ενός αστεροειδούς σε απόσταση μικρότερη από την απόσταση Γης - Σελήνης. Ο κομήτης Ελένιν, ο οποίος τώρα απομακρύνεται διαρκώς από τη Γη, έφθασε στη μικρότερη απόσταση από αυτή στις 17 Οκτωβρίου του 2011, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου του 2011 έχει ευθυγραμμιστεί με τη Γη, τον Ήλιο και τον Ερμή.

Το γεγονός αυτό, είναι γνωστό μέσω των λεξαρίθμων, ως εξής:
Εικοστή έκτη ενάτου μηνός του δύο χιλιάδες και ένδεκα = 5335
Γίνεται ευθυγράμμισις του κομήτου Ελένιν με τον Ήλιον την Γαίαν και τον Ερμήν = 5335
Σύμφωνα με το εργαστήριο JPL της NASA, ο αστεροειδής YU – 55, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 400 μέτρα, θα πλησιάσει στη γη έχοντας τη μικρότερη απόσταση από αυτή στις 9 Νοεμβρίου του 2011, δηλαδή μόλις δύο ημέρες πριν από τη μυστηριώδη ημερομηνία της 11/11/2011. Οι δύο φράσεις που ακολουθούν, εκ των οποίων η πρώτη περιγράφει αυτή την ημερομηνία, ενώ η δεύτερη προσδιορίζει τον συγκεκριμένο αστεροειδή που προσεγγίζει τη γη, έχουν ακριβώς το ίδιο λεξαριθμικό άθροισμα.

Πράγματι:
Την ενάτη ημέρα Νοεμβρίου μηνός του δύο χιλιάδες ένδεκα = 4180
Ο αστεροειδής γουάι γιου πεντήκοντα πέντε προσεγγίζει την Γαίαν = 4180
Το άθροισμα των αριθμών των λέξεων Ρωσία και Τουρκία, είναι το ίδιο με εκείνο της φράσεως Κοσμάς ο Αιτωλός. Όπως έχουμε αρκετές φορές αναφέρει από το έτος 2008, αυτό ίσως να δηλώνει ότι το έτος 2012 θα συμβεί κάποιο γεγονός, το οποίο θα έχει σχέση με τη Ρωσία και την Τουρκία και μάλλον με κάποια προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού.

Ίδωμεν:
Ρωσία + Τουρκία = Κοσμάς ο Αιτωλός = 2012
Όπως και να έχουν τα πράγματα, κατά τη διάρκεια του έτους 2013, φαίνεται ότι μάλλον θα συμβούν κάποιες μεγάλες αλλαγές παγκοσμίως. Ίσως κάποιοι να προσπαθήσουν να προωθήσουν τα σχέδιά της παγκοσμιοποίησης που θα έχει σαν βασικό στόχο μίας παγκόσμιας Ελίτ, την παγκόσμια σύγχυση, την οποία θα επιλύσει αυτός που θα έρθει σαν απελευθερωτής και γιατί όχι ακόμη και σαν ένας «μεσσίας». Σας έχει περάσει άραγε από το μυαλό ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι τεχνητή και να την έχουν δημιουργήσει για να την επιλύσει κάποιος, ο οποίος θα παρουσιαστεί σαν παγκόσμιας κυβερνήτης;

Το έτος της μεγάλης αλλαγής = 2013
Η παγκόσμια υπερκυβέρνησις = 2013
Ο βασικός στόχος = Σύγχυσις = Ο απελευθερωτής = 2013
Τα αθροίσματα των φράσεων έτος δύο χιλιάδες δέκα τρία και ο Ρώσος Πούτιν, καθώς και το άθροισμα της φράσεως πυρά ηλιακής καταιγίδος προς την Γαίαν, είναι ίσα με τον αριθμό 2350. Το γεγονός αυτό, δηλώνει ότι το έτος 2013, μάλλον θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο σχετίζεται με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως επίσης και η πιθανότητα να συμβεί τότε κάποια ηλιακή καταιγίδα δεν είναι αμελητέα, όπως άλλωστε και η NASA έχει αναφέρει.

Έχουμε την ισοψηφία:
Έτος δύο χιλιάδες δέκα τρία = Ο Ρώσος Πούτιν = 2350
Πυρά ηλιακής καταιγίδος προς την Γαίαν = 2350

Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του

*Ο κ. Ελευθέριος Αργυρόπουλος είναι μαθηματικός

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το άλογο κοιμάται όρθιο!

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012,Φωτογραφίες :Άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας 2012