Δέλτα του Έβρου: Ένας σημαντικός υδροβιότοπος

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


Ο ποταμός Έβρος για τους αρχαίους θεωρούνταν ο μεγαλύτερος ποταμός του τότε γνωστού κόσμου. Άλλη ονομασία του Έβρου είναι μικρός Νείλος. Την ονομασία αυτή την οφείλει στην πλούσια λάσπη που αφήνει όταν πλημμυρίσει, που, όπως του Νείλου, αποτελεί θαυμάσιο λίπασμα για τα φυτά.Ο ποταμός Έβρος ήταν ένας πλωτός ποταμός. Καΐκια, μεγάλα ποταμόπλοια των διέσχιζαν, μέχρι και το 1880 όπου μετά από μία μεγάλη πλημμύρα, ο ποταμός έπαυσε να είναι πλωτός. Σήμερα διασχίζει τρεις χώρες Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία, Και οι τρεις χώρες μολύνουν τον ποταμό, φράγματα μεγάλα κρατάνε το νερό, δημιουργώντας σοβαρά οικολογικά προβλήματα.


Ο ποταμός εκβάλει νότια του Δήμου Φερρών, δημιουργώντας δελταική πεδιάδα εκτάσεως 200.000 στρεμμάτων, Η επίσημη ονομασία είναι «Αινήσιον Δέλτα».
Εκτός από την πλούσια χλωρίδα χαρακτηριστική ενός υγροτόπου, πολλά είδη ψαριών, αμφίβια, εκεί βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη πουλιών, αναπαραγωγή, μετανάστευση διαχείμαση δημιουργώντας μια πλούσια ορνιθοπανίδα. Έχουν καταγραφεί 314 είδη πουλιών.


Λίγο πριν εκβάλει στη θάλασσα, στο Θρακικό πέλαγος, στον κόλπο του Αίνου, δημιουργείται ένα φυσικό σύμπλεγμα από κανάλια, λίμνες, νησίδες. Η περιοχή προστατεύεται από τη σύμβαση Ramsar.


Είδος Εποχή
Cygnus olor Κύκνος χειμώνας
Anser erythropus Νανόχηνα χειμώνας
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα χειμώνας
Tadorna tadorna Βαρβάρα χειμώνας
Anas strepera Καπακλής χειμώνας
Anas penelope Σφυριχτάρι χειμώνας
Anas crecca Κιρκίρι χειμώνας
Merops apiaster Μελισσοφάγος αναπαράγεται
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση
Tringa stagnatilis Βαλτότρυγγας μετανάστευση
Calidris minuta Νανοσκαλίδρα χειμώνας
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος επιδημητικό
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος χειμώνας
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα χειμώνας
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα αναπαράγεται
Vanellus spinosus Αγκαθοκαλημάνα αναπαράγεται
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται
Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος αναπαράγεται
Sterna nilotica Γελογλάρονο αναπαράγεται
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται
Aquila clanga Στικταετός χειμώνας
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα χειμώνας
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας
Phoenicopterus ruber Φοινικόπτερο χειμώνας
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα μετανάστευση
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα μετανάστευση
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος μετανάστευση
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος χειμώνας
Ciconia ciconia Πελαργός μετανάστευση
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το άλογο κοιμάται όρθιο!

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012,Φωτογραφίες :Άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας 2012